ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

İlçemiz


   

Güncel Haberler


Haberler

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

İlçemiz

BALIŞEYH İLÇESİ                         

             TARİHİ               

            İlçe adını Oğuz Kayı Beyi Ertuğrul Gazi’nin yakın arkadaşı Şeyh Edebali’ nin diğer adı olan Balı-Şeyh’ten almıştır. Yerleşim tarihi 1230 -1258 yılları arasındadır. İlçede 13.yy. Selçuklu dönemine ait caminin bulunması bu tarihi doğrulamaktadır.(Kaynak Tarih Bilimcisi Prof. Mustafa Kafalı) 

COĞRAFİ YAPISI

          İlçemiz kuzeyde Sulakyurt İlçesiyle 24 km., güneyde Keskin İlçesiyle 12 km., doğuda Delice İlçesiyle 35 km. ve batıda Kırıkkale Merkez İlçesiyle 47 km. mülki sınırları ile çevrilmiş olup, toplam 136 km. mülki sınırlara ve 615 km2 yüzölçümüne sahiptir.

            İlçemizden geçen E-88 Devlet Karayolunun Ankara’yı Karadeniz ve Doğu İllerine bağlayan önemli yollardan biri olması ayrıca Devlet Karayollarına paralel olarak D.D.Y.’ nın geçmesi İlçenin önemini arttırmaktadır.

            İlçemizde genellikle karasal iklim sürmekte olup, yazları sıcak ve kurak, kışları genellikle soğuk ve kısmen kar yağışlıdır. Bölge tipik karasal iklimin hava şartlarına sahip olmakla beraber birkaç km. aralıkla değişik hava şartlarıyla karşılaşmak mümkündür. Kış ve ilkbahar mevsimlerinde vadi ve yüksek yamaçlarda sis olur. Bölgedeki hakim rüzgar yıldız ve poyrazdır.               

Bölgenin en yüksek kesimi güneyde bulunan Denek Dağı ile kuzeydoğuda bulunan Koçubaba Seydim tepesidir. Bu iki bölümde E-88 Devlet Karayoluna gelindikçe alçalan bir arazi kesimi mevcuttur. E-88 Devlet Karayolunun bulunduğu kısım düz ve ova görünümündedir. Bölge arazisinin hemen hemen tamamı tarım alanıdır. İlçe dahilinde en yüksek rakım 1140 m., en düşük rakım ise 872 m., ortalama rakım ise 1000 m.dir. Bölgede dağ olarak adlandırabileceğimiz Keskin İlçesi hududunu teşkil eden Denek Dağı 1140 m. dir. Bölgede Kenanbeyobası Köyünün Azgın Yaylası mevcut olup, yaylanın elektriği ve yolu mevcuttur.

            İlçemizin Koçubaba-Ulaklı ve Selamlı Köyleri alanı meşe ormanları ile kaplıdır. Denek Dağı eteklerinde cılız fundalıklar ve meşelikler mevcuttur. 

 NÜFUS DURUMU             

            İlçenin Merkez nüfusu 1935 yılı nüfus sayımına göre 372, 1960 nüfus sayımına göre 1.070, 1970 yılı nüfus sayımına göre 2.375, 1975 yılı nüfus sayımına 2.542, 1980 nüfus sayımına göre 2.154, 1985 yılı nüfus sayımına göre 2.463, 1990 nüfus sayımına göre  nüfusu 2.078 dir.1997 yılı nüfus sayımına göre Merkez nüfusu 2.419, Koçubaba Kasabası nüfusu 811, Kulaksız Kasabası nüfusu 1.435 olup, köyler nüfusu toplamı 5.925, Belediyeler nüfus toplamı 4.665 dür. İlçenin toplam  nüfusu 10.590 dır. 2000 yılı nüfus sayımına göre Merkez nüfusu 3.344, Koçubaba beldesi 1.450 ve Kulaksız beldesi 2.115’ dır. Köylerin nüfus toplamı ise 7.011 olup, toplam nüfus 13.920’dür. En son yapılan 2007 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre ise İlçemiz Merkez Nüfusu 2.547, Kulaksız Kasabası 616, Koçubaba Kasabası 590, Köyler Nüfus toplamı ise 5.098 olup, toplam nüfusumuz 8.851 kişi olarak tespit edilmiştir.                        

            İDARİ YAPISI

            İlçemiz,1953 yılında bucak, 1972 yılında kasaba ve 20.05.1990 tarih ve 20523 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3644 sayılı Kanunla İlçe statüsüne kavuşmuş olup, 18.08.1991 tarihinde ise Balışeyh Kaymakamlığı faaliyete geçmiştir.                       

İlçemizde şeyhlik ve ağalık olmadığı gibi Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğünü zedeleyici, bölücü ve yıkıcı vb. faaliyetlere rastlanılmaz. Vatandaş, Cumhuriyet Kanunlarına saygılıdır. İlçemiz bu haliyle Ülkemizde ihtiyaç duyulan Milli birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden ve Türkiye’nin aydınlık geleceğinin temel taşlarından birisidir.

            İlçemize bağlı 26 köy ve 2 kasaba bulunmaktadır. İlçe Merkezinde 3 mahalle bulunmakta iken Balışeyh Belediyesinin teklifi üzerine Valiliğimizin oluru ile TOKİ konutlarının bulunduğu yerde Toki Mahallesi adında yeni bir mahalle oluşturularak mahalle sayısı 4’e yükseldi, Koçubaba Kasabasında 3 mahalle, Kulaksız Kasabasında 3 mahalle olmak üzere 10 mahallesi vardır.           

 SOSYAL DURUMU

            İlçede Türk ailesine özgü gelenek ve görenekler sıcaklığını korumaktadır. Özellikle dini ve milli günlerde halkımız birbirlerine daha da yaklaşmaktadır.

  İlçe halkı   hem kendi gelenek ve göreneklerini, giyim tarzlarını sürdürmek istemişler hem yurt içinde ve de yurt dışında çalışan yakınlarının etkisi ile modernleşmeye yönelmişler. Günün gereklerine uygun araçları kullanmaya başlayarak yeni bir toplum hayatının kurallarını benimsemişlerdir. Fakat genelde geleneksel Anadolu yaşayışı ve aile düzeni hâkimdir. Erkeğin aile içindeki yeri önem taşır. Kadın daha çok ailenin düzenleyicisi, erkeğin yardımcısıdır. Genel olarak ekonomi tarıma bağlı bulunduğundan İlçede kadın da tarım alanında çalışarak aileye ekonomik   katkıda bulunmaktadır

İlçe  konut yönünden yetersiz olup, yeni yeni yapılaşmaya yönelmiş durumdadır. İlçede eskiden kalma hala kullanılan az sayıda toprak damlı evlerin dışında konutlar betonarme ve üstü çatı örtülüdür. Ancak 2005 yılında   Belediye Başkanlığının girişimi ile TOKİ tarafından 144 konutluk daireler yapılmış olup, tamamı satılarak vatandaşların kullanımına sunulmuştur.           

          KÜLTÜR

            İlçede Halk Kütüphanesinin kendi binası olmayıp, Belediye ye ait binada hizmet vermektedir.

Kültür varlığı olarak, İlçe Merkezi Ballı Mahallesinde 13.y.y. Selçuklu Dönemine ait bir camii mevcut olup , Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. Camii yanında bulunan Türbenin Hacı Bektaş-ı Veli’nin talebelerinden Karadonlu Can Baba’ya ait olduğu bilinmektedir.       

Hacı Bektaş-ı Menakıpnamesinde Balışeyh isminin Cengiz Han’ın oğullarından Kovuş Han‘ın keşisinin soyundan bir kişiye ait olduğu kaydedilmektedir . Ayrıca Kocubaba Kasabasında asıl adı Seyit Hasan Sultan olan ve Hacı Bektaş-ı Veli tarafından Kocubaba ismi ile bu bölgede görevlendirilen Horasan erenlerinden bir zata ait Türbe bulunmaktadır. Kocubaba’nın bölgeye 14. Yüzyılda geldiği  sanılmaktadır.           

             SPOR                                  

İlçede 1990 yılında  spor kulübü kurulmuş ancak  mahalli imkansızlıklar sebebiyle yaşatılmamıştır. 2005 yılında İlçede sportif faaliyetleri artırmak için Balışeyh Belediye Spor Kulübü kurulmuştur. Bu spor  kulubü ,  Kırıkkale Genç Amatör Liginde mücadele etmektedir. Ayrıca İlçede Kırıkkale Valiliği İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce 2005 yılında spor tesisleri yapımına başlanmış olup, faal hale getirilmiştir.                                               

      EKONOMİK ve MALİ DURUM

           1. Zirai Yönden: İlçenin  ekonomik yapısı  genel  olarak  tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Bu durum vergi mükellef grupları arasında da göze çarpmaktadır.  Ticari Gelir Vergisi Mükellef Sayısı 135,Zirai Gelir Vergisi Mükellef Sayısı          42,Diğer Gelir Vergisi Mükellef Sayısı            26’dır.Muafiyet sınırları içerisinde kalan zirai gelir sahipleri olduğunu da düşünecek olursak bu rakam oldukça yüksektir.

2. Ticari Yönden : İlçede ticaret gelişmemiştir. Hali hazırda ticari faaliyetler birkaç şirket dışında küçük esnaf tarafından yürütülmektedir.

          İlçede Bankacılık hizmeti bir adet banka şubesi tarafından yürütülmektedir. İlçe ekonomisine katkı yönünden şirketleşme faaliyeti çok düşüktür.  İlçede 2 anonim şirket,12 adet ltd şirketi bulunmaktadır.

Kooperatifler :  İlçede kurulmuş olan kooperatifler genel olarak Tarım Kredi Kooperatifi niteliğindedir. Bunların faaliyetleri tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişilere gübre, tohum, zirai alet ve nakdi destek sağlanmaktadır. Tarım Kredi  Koperatifi  4   adet,tarım kaldırma kredi kooperatifi 5 adet,Kamyoncular koopretifi 2 adet ve 1 adet küçük sanayi sitesi kooperatifi olmak üzere toplam12  kooperatif bulunmaktadır.                   

İmalat  Sanayi : İlçede İmalat Sanayi küçük çaplı un değirmenleri dışında hiç gelişmemiştir. İmalathane türü adedi, faaliyet alanları aşağıdaki gibidir.

  İmalathane Türü                       Adedi                     Faaliyet Alanı

Un Değirmeni                     5                    U

Yem Fabrikası                    1                    Yem İmalatı(Atıl durumda)

İlçede Vergi, Saymanlık ve Milli Emlak Hizmetleri Malmüdürlüğü  tarafından yürütülmektedir.

  Vergi Mükellef Grupları :Malmüdürlüğü  Vergi Dairesi Bölümünde toplam 203 mükellefin iş ve işlemlerini yürütmektedir.Bunun  44 tanesi gerçek usulde  vergi mükellefidir.

Saymanlık Hizmetleri :Müdürlüğümüz, Merkez ve Merkeze bağlı 16 Genel Bütçeli Daire ve bu Dairelerde görevli  personele Saymanlık Hizmeti vermektedir. Saymanlık Hizmeti verilen Dairelerdeki personel sayısı  toplam  171 kişidir..

      Malmüdürlüğü  bu  saymanlık  hizmetlerinin yanında  yaşlı ve sakat  vatandaşlara 2022 Sayılı Yasa uyarınca aylık bağlama işlemlerinin yazışması ile diğer sekreterya  hizmetlerini yürütmektedir.           

01.01.2008 – 31.12.2008 tarihleri arasında 2022 Sayılı yasadan yararlanmak için 46 kişi müracaat  etmiş bunun 10’na yeşil kart verilmiştir. ve sonuçlandırılanların durumu aşağıdaki gibidir. 

Milli Emlak İşleri : İlçedeki hazine arazileri ile ilgili Milli Emlak İşleri, Malmüdürlüğümüz Milli Emlak Servisince yürütülmektedir.

İlçe deki Hazine arazilerinin ;

      

    Tescilli Hazine Arazisi             Yüzölçümü (m2)            Hali Durumu

       1774                             80.776.886,62                Tarım Arazisi (iratlı)

          32                             28.261.250,00                Tahsisli

       28                       175.099                 İlişikli   

  TOPLAM: 1834                      109.213.235,62                 

Yukarıda belirtilen arazilerden işgalcileri adına Ecrimisil salınarak gelir elde edilmektedir.

 

TARIM   

İlçenin ekonomik yapısında en önemli yeri tarım ve hayvancılık işgal etmektedir. Tarım içinde hububat tarımı ağırlıklıdır. İlçemizde daha ziyade kuru tarım hâkimdir. Sulanabilir arazilerde şeker pancarı yapılmaktadır.

            Hububatta buğday, arpa, mercimek, nohut ve ayçiçeği sıralanmaktadır. Eskiden büyük bağ sahalarına sahip olan İlçemiz floksera hastalığı nedeniyle bu sahaları kaybetmiş olup, Valiliğin katkılarıyla yeni Amerikan asmalarıyla bağ tesisleri kurulmaya başlanmıştır.

            İlçede meyve ve sebze üretimi aile işletmeciliği şeklindedir. Ticari bir potansiyele sahip değildir.

           İlçede hayvancılık büyükbaş hayvan besiciliği ağırlıklı olup, son yıllarda süt sığırcılığı gelişme arz etmektedir.

 

                         İlçedeki Tarımsal Amaçlı Tesisler:

-         2 adet Köy Grup Teknisyenliği (Beşbıçak, Battalobası)

-         1 adet Boğa Barınağı ( Yenice, boş)

-         Yağlı Tohum Alımı Merkezi (Merkez)

-         YEMSAŞ Yem Fabrikası (Atıl durumda)

-         1 adet Şeker Pancarı Alım Şefliği (Merkez)

-         T.M.O. Ajans Müdürlüğü (Merkez)

İlçede Arazi Dağılımı :İlçenin             toplam yüzölçümü 61.500 hektar olup, kullanımı çeşitlilik göstermektedir. İlçemiz topraklarının kullanım alanlarının dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Kullanma Şekli                      Alan (Hektar)               Toplam Alana Oranı%             

Tarıma elverişli arazi                49.873                                    83.6                   

Ormanlık ve fundalık                  3.584                                      6.0

Çayır-mera                              4.243                                      7.1

Kullanılmayan arazi                    2.000                                      3.3

                                                                              Sulama Durumu  

Kullanama Şekli                   Alan(Hektar)          Toplam Alana Oran%                     

Tarıma elverişli arazi                49.873                                        ----

Sulanabilir arazi                        6.600                               13.23

Devlet Sulamaları                      ----                                  ----

Halk Sulamaları                         6.600                               13.23

                                      

             2008 yılı itibariyle İlçede önemli bazı tarımsal ürün miktarları :

Ürünün Cinsi        Ekili Miktarı(Hektar)                Üretim(Ton)        

 Buğday                      22.500                        14.000               

 Arpa                           3.600                          2.200            

 Ayçiçeği                      2.500                          1.800             

 Nohut                             70                              50             

 Şekerpancarı                  500                         25.000

 

                       İlçede Tarımsal Kredi Kuruluşları

         1 adet Ziraat Bankası Şubesi

         4 adet Tarım Kredi Kooperatifi (Merkez, Kulaksız, Beşbıçak, İzzettin)

         6-Adet Tarımsal Kalkınma Kooperatif bulunmaktadır   

                İlçede Hayvancılık Durumu

İlçede hayvancılık büyükbaş ağırlıklı olup, aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.           

         Sığır-Manda               3.850 adet

         Koyun-Keçi              12.500 adet

        Arı                                  600 adet

         Tektırnaklı                       50 adet

         Kanatlı                     65.000 adet

            TARIMSAL KALKINMAYI TEŞVİK   AMAÇLI   PROJELER                 

a.      Arıcılık Geliştirme Projesi

Bu proje kapsamında 1997 yılı içerisinde 30 Aileye 147 adet arılı kovan dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Bu proje için 1.398 TL. yatırım harcaması yapılmıştır. 1999 yılında 200 adet arılı kovan dağıtım projesi yapılmış Başbakanlık yardımlaşma Dayanışma Vakfı Başkanlığından 6.237 TL ödenek gelmiş 200 adet arılı kovan 25 Aileye dağıtılmıştır. 2003 yılı içerisinde Koçubaba Agro Turizm Projesi kapsamında 1 aileye 30 adet arı kovanı alımı gerçekleştirilmiştir.

b.      Seracılık Projesi

            Seracılık Projesi 2003 yılında uygulamaya konulmuş olup, proje kapsamında 1 aileye 108 m2’lik naylon örtülü köşebent demirli sera kurulmuştur. Serada yaz aylarında salatalık, domates ve fasulye üretimi yapılmıştır. İlçe  seracılığa çok elverişli olup, pilot bölge olarak seracılığın geliştirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Seracılık projesi 2004 yılında tekrar uygulamaya konulmuş olup, proje kapsamında 8 aileye 108 m2’lik naylon örtülü köşebent demirli sera kurulmuştur. Bu seralardan üretim devam etmektedir.

c.       Sığırcılık Projesi

Koçubaba Agro Turizm Projesi kapsamında Koçubaba Kasabasında ikamet eden 6 aileye 5’er Damızlık Hoistein inek dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Hayvanların sağlık durumları iyi olup, kontrolleri yapılmaktadır.      

            d. Koyun ve Toklu Projesi   

2001 Yılı içinde dokuz Proje kapsamında 80 baş gebe Koyun 7.000 TL. ile alınarak 10 çiftçi ailesine dağıtıldı. Yine 2001 yılı içinde Kargın Köyünde 22 çiftçiye 10 adet koyun 1 adet koç verilmiştir. Koçubaba Agro Turizm Projesi kapsamında Koçubaba Kasabasında ikamet eden 3 aileye 34’er adet akkaraman ırkı koyun dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Haziran 2005 de Dikmen Köyü Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla 2.500 adet Damızlık Gebe Koyun dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca, 25 aileye 14 koyun 1 koç dağıtılmasıyla ilgili Koyunculuk Projesi Başbakanlık Fon Sekreterliği tarafından kabul edilmiş ve 2007 yılında toplam 375 adet koyun ve koç dağıtımı gerçekleştirilmiştir.   

             e. Bağ Projesi                                  

            2004 yılında Kaynağı İl Özel İdare Müdürlüğünce finanse edilmiş Bağcılık Projesi kapsamında 10.000 çubuk getirilerek hak sahiplerine dağıtılmış ve Tarım Müdürlüğümüzün kontrolünde bu Kalecik Karası Bağ Çubuklarının dikimi sağlanmıştır. 2005 yılında 10.000 adet Kalecik Karası bağ fidanı dikilmiş ve %60’ı tutmuştur.

  f.Cevizcilik Projesi            

2006 yılında 35 aileye 1.435 adet Yarı Bodur Kaman Cinsi Ceviz dağıtımı yapılmış olup, %90 oranında tutma gerçekleşmiştir.

            İlçede bağcılık ve meyveciliğin geliştirilmesini sağlamak amacıyla 2007 yılında 3425 adet çeşitli meyve fidanı dağıtılmıştır. 2008 yılında 53 dekar araziye dikilmek üzere 530 adet Ceviz Fidanı, 6 dekar araziye dikilmek üzere 3 bahçeye 1140 adet bodur elma fidanı, 5 dekar araziye badem fidanı, 8 dekarlık arazi için 3 bağ tesisi için 780 adet aşılı asma fidanı dikimi ve demastrasyon amaçlı 95 dekar araziye dikilmek üzere 10 çiftçiye sudan otu ekimi yapılmıştır.  

          ORMANCILIK

           İlçede orman ile ilgili bir kurum bulunmamaktadır. Ağaçlandırma faaliyetleri hali hazırda Orman Bakanlığınca Denek Dağı Ağaçlandırma sahasında sürdürülmektedir.

2000 yılı Bahar Dönemi içerisinde Valiliğin  sağladığı 85.000 adet çeşitli ağaç türleri merkez, kasaba ve köylerde dağıtımı yapılarak dikimi gerçekleştirilmiştir.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI DURUMU          

           1.Elektrik Durumu  

İlçenin  bütün köylerinde elektrik vardır. İlçeye  Kırıkkale’den 34.500 Wat.enerji yüklenmektedir.            

2. Su ve Kanalizasyon Durumu  

 İlçe merkezinde yeterli su bulunmakta, yüksek kotta bulunan Ballı Mahallesi civarına yeterli su verilebilmesi için çalışmalar  tamamlanmıştır. İlçenin her tarafına yeterli su verilmektedir. İlçe  Köylerinin su durumu ihtiyacı karşılayacak düzeyde olup, bazı köylerin şebeke yenileme çalışmaları yapılmaktadır. 2006 KÖYDES Projesi kapsamında, Işıklar, Akçakavak, Aydınşeyh, Hıdırşeyh, Kösedurak, Selamlı, Beşbıçak, Aşağı Karakısık, Yukarı Karakısık, Karalı, Kenanbeyobası Köyleri ile Kenanbeyobası Hacı Mahmutlar Mahallesinin içmesuyu tesis genişletme işleri   gerçekleştirilmiştir. 2007 KÖYDES Projesi kapsamında ise, Hüseyinbeyobası, Kargın, Hıdırşeyh, Aşağı Karakısık, Ulaklı Köyleri ile Mehmetbeyobası Esenler Mahallesinin içmesuyu tesis geliştirme işleri programda olup, bunlardan Kargın Köyü hariç diğer köylerin içmesuyu tesis geliştirme işleri ihale edilerek işlerin tamamlanması sağlanmıştır. Sadece Kargın Köyünün içmesuyu tesis geliştirme işi yapılan 2 sondajdan temiz su bulunamadığından gerçekleştirilememiştir.

2008 KÖYDES Projesi kapsamında ise Işıklar, Uzunlar, Karalı ve Kösedurak  köylerinin içmesuyu tesis geliştirme işleri programa alınmış olup, Işıklar ve Uzunlar  köyünün içmesuyu tesis geliştirme işleri tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir. Ancak Karalı Köyü için açılan sondajdan çıkan su içilir nitelikte olmadığından işlem durdurulmuştur. Kösedurak Köyü için açılan sondajdan çıkan suda içilir nitelikte olmadığından başka bir kaynak bulunmuş olup, bu kaynağın getirilmesi için proje hazır olup, çalışma mevsimi beklenmektedir.

            İlçeye bağlı Işıklar, Dikmen, Battalobası, Bıyıkaydın, Selamlı, Beşbıçak ve İzzettin  köylerinde kanalizasyon mevcuttur. Ayrıca 2007 Yılı İl Özel İdaresi programında olan Kırlangıç ve Hıdırşeyh  köylerinin kanalizasyon işi tamamlanarak faal hale getirilmiştir. 2008 İl Özel İdaresi programında olan Aydınşeyh  köyünün kanalizasyon işine ait fosseptik yapım işi   ihale edilerek tamamlanmıştır.  

HABERLEŞME /İLETİŞİM

           İlçe PTT’sinde 1000 hatlık tam otomatik telefon satrali kurulmuş olup, faaliyete geçmiştir. Balışeyh Santralinden; Beyobası, Eldelek, Akçakavak ve Dikmen Köyleri, Kulaksız Kasabası santralinden; Kulaksız Kasabası, Kılevli santralinden Hüseyinbeyobası, Kenanbeyobası ve Kösedurak Köyleri, Koçubaba santralinden; Yukarıkarakısık, Aşağıkarakısık ve Dağobası Köyleri, Hıdırşeyh santralinden; Aydınşeyh ve Yenice Köyleri, Beşbıçak santralinden; Yenilli Köyü, Kargın santralinden; Karalı ve İzzettin Köyleri, Işıklar santralinden Denek Köyü beslenmektedir. Tüm  köyler  tam otomatik telefon hizmetinden faydalanmaktır.

Radyo ve televizyon hizmetleri Denek Dağındaki vericiden sağlanmaktadır. Devletin radyo ve televizyon programları ile özel televizyon programları İlçede izlenmektedir. 

   ULAŞIM

   1. Karayolu : İlçe içerisinden geçen 25 km’ lik Devlet Karayolu 19 km.lik İl yolu ile 224 km.’ lik köy yolu  bulunmaktadır.

   2006 KÖYDES Projesi kapsamında 52 Km. II.Kat Asfalt ile 3 Km Stabilize yol yapımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2007 KÖYDES Projesi kapsamında, İzzettin – Kenanbeyobası arasındaki 9 Km yolun stabilize işi ihale edilerek tamamlanmıştır. Kırlangıç – Kenanbeyobası ve Mehmetbeyobası Köyleri arasındaki 15 Km yol ile Hüseyinbeyobası ve Kılevli Köyleri arasındaki 4 Km yolun I.Kat sathi kaplama asfalt yapım işi de tamamlanmıştır. Yine 2007 yılı içerisinde malzemesi  Kaymakamlıkça   karşılanmak kaydıyla İl Özel İdaresince Ulaklı, Beşbıçak, Yenili Köyleri arasındaki yolların birinci kat asfalt yapım işi tamamlanmıştır. 2007 KÖYDES ödeneklerinden artırılarak malzemesi alınan Kargın-Karalı yollarının yapım işi de bitirilmiştir. Yine ayrıca 2007 KÖYDES kapsamında I.Kat Asfaltı yapılan Kırlangıç-Kenanbeyobası ve Mehmetbeyobası  köyleri arsındaki yolun, 2007 KÖYDES artan ödeneklerden Kırlangıç-Kenanbeyobası ve Mehmetbeyobası arasındaki yolun II.Kat asfalt yapımı programa alınmış olup, iş bitirilmiştir. 2008 KÖYDES Projesi kapsamında programa alınan Devlet Yolu Eldelek Köyü arasındaki yol ile Aydınşeyh – Hıdırşeyh Köyü arasındaki yol içinde ihalesi yapılmış olup, yolların yapımı tamamlanmıştır.    

   2. Demiryolu : İlçeden geçen 21 km.lik demiryolu hattı bulunmaktadır. İlçe  sınırları içerisinde Balışeyh ve İzzettin istasyonu vardır. Bunlardan İzzettin İstasyonu gayri faaldir.                                                                                                                                           

  MAHALLİ İDARELER  

           İlçe Özel İdare Müdürlüğü

Balışeyh Özel İdare Müdürlüğü 1 Temmuz 1992 yılında kurulmuştur.1994 yılında İlçede Kaymakam evi olarak iki katlı dubleks tipinde yaptırılmıştır. Modern şekilde yaptırılan Hükümet Konağı Özel İdare Müdürlüğüne ait iken 17 Temmuz 2001 tarihinde Malmüdürlüğüne devredilmiştir.              

Köylerin Durumu

          İlçeye  bağlı 26 köy mevcuttur. Köylerin    genel  durumu tabloda gösterilmiştir.                                 

KÖYÜN ADI     İLÇEYE UZK.LIĞI     NÜFUSU    YOL DURUMU        YATIRIM DURUMU                            

Akçakavak           5 km.       174              Asfalt       Köy Konağı-Cami-Okul    

Aydınşeyh           13 km       334              Asfalt       Cami-Okul-Köy Konağı                

A.Karakısık          20 km.        89              Asfalt       Cami-Okul-Köy Konağı

Beşbıçak             17 km.       158            Asfalt         Köy Konağı-Sağlık evi- Okul-Cami-Kooperatif

Beyobası               5 km.      200             Asfalt        Okul-Cami-Köy Konağı        

Battalobası          20 km.      116              Asfalt        Köy Konağı-Sağlık evi-

 Cami-Okul

Bıyıkaydın             24 km.    157              Asfalt         Cami-Okul-Köy Konağı

Dikmen                  6 km.    189              Asfalt         Okul-Cami-Köy Konağı

Eldelek                  6 km.    184               Asfalt         Okul-Cami-Köy Konağı

Hıdırşeyh             15 km.     485              Asfalt         Köy Konağı-Okul-Cami

H.Beyobası           7 km.      124              Asfalt         Okul-Cami-Sağlık Evi

Işıklar                    8 km.    283              Asfalt         Köy Konağı-Okul-Cami

Karalı                   20 km.    231              Asfalt         Okul-Cami-Köy Konağı

Kargın                  16 km.    112              Asfalt         Okul-Cami

Kılevli                   10 km.     71              Asfalt          Okul-Cami                           

Kösedurak           21 km.       64              Asfalt          Okul-Cami-Köy Konağı

Kırlangıç              14 km.      343             Asfalt          Okul-Cami-Köy Konağı

K.Beyobası          17 km.        89             Asfalt          Okul-Cami

İzzettin                 12 km.    222             Asfalt          Köy Konağı-Okul-Cami

Kooperatif

Ulaklı                   29 km.      126           Asfalt            Okul-Cami

Selamlı                27 km.       111           Asfalt            Okul-Cami

Yenilli                  12 km.       109          Asfalt            Okul-Cami

Yenice                 17 km.       154          Asfalt            Okul-Cami-Köy Konağı     

Y.Karakısık           22 km.         97          Asfalt             Okul-Cami

M.Beyobası         26 km.         151         Asfalt              Okul-Cami

Uzunlar                18 km         72          Stabilize          Okul-Cami

        BELEDİYELER

İlçede 1 Merkez  belediyesi ve 2  kasaba  belediyesi olmak üzere toplam 3  belediye teşkilatı ve 26 köy vardır.

a.Balışeyh Belediyesi : Balışeyh, İl Merkezine 20 km. uzaklıktaki bir bucak merkezi iken 1972 yılında Belediyelik ve 1990 yılında da İlçe statüsüne kavuşmuştur. İlçe Merkezi 4 mahalleden oluşan Balışeyh’te Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 2.547 nüfus bulunmaktadır.

Balışeyh Belediyesinde çalışan toplam 21  personel vardır. İmar Planı hazırlanmış ve uygulamalar yapılmıştır. İlçe, E-88 Karayolu üzerinde bulunduğundan İl Merkezine halkın ulaşımı halk minibüsleriyle sağlanmaktadır. Ayrıca 3 adet Hizmet Aracı, 1 adet Ambulans, 1 İtfaiye, 1 adet Çöp Arabası, 3 adet Minibüs, 1 adet Cenaze Yıkama Aracı, 1 adet Kepçe, 1 adet Vidanjör, 1 adet Otobüs, 1 adet Kamyon ve 1 adet Traktör vardır. İlçede içme suyu ve Hizmet Binası önemli bir yatırımdır. İlçemizin su ve kanalizasyon şebekesi E-88 Karayolu altında kalması nedeniyle bu konuda yeniden çalışmalar yapılmaktadır.

İlçenin İçme suyu sıkıntısının giderilmesi için Kırıkkale Su Birliği ile anlaşma yoluna gidilerek İlçeye içme suyu verilmeye başlanmıştır.

2007 BELDES Projesi kapsamında ilçe merkezinin muhtelif yerlerine parke taşı döşenerek hizmete sunulmuştur. Ayrıca içmesuyu olarak ta yeni bir sondaj kuyusu açılarak motopomp alarak faaliyete geçirilmiştir. 2007 BELDES Projesi kapsamında belediyemize tahsis edilen ödenek amacı doğrultusunda harcanmıştır. 2008 BELDES Projesi kapsamında ise Yol Yapım İşi bitirilerek faal hale getirilmiştir.  

Ayrıca İlçe içerisinden geçen yolun, Karayolları ile ortak çalışma yapılarak sanat yapıları ve kaldırımları tamamlanmıştır.  

b. Koçubaba Belediyesi : Koçubaba, İlçeye 30 km. mesafededir. 1987 yılında Belediyelik olan Kasabanın 3 mahallesi vardır. Koçubaba adıyla anılan türbesi ile meşhur olan Kasabada 863 nüfus bulunmaktadır. Yazları ziyaretçi nedeniyle  kasaba nüfusu artmaktadır.

Kasaba Belediyesinde toplam 1 memur ve 8 işçi vardır. Kırıkkale ile ulaşım Belediyeye ait 1 otobüsle sağlanmakta olup, 2 adet hizmet aracı. 2 adet traktörü, 1 adet Kamyonet ve 2 Kamyonu mevcuttur. Belediye haritası ve imar planı İller Bankasınca hazırlanmıştır. Kasabanın içmesuyu şebekesi inşa edilmiştir. Kanalizasyon şebekesi ise mevcut değildir.      

Belediyenin yatırımları arasında 14 adet dükkân,1 adet düğün salonu, 1 adet fırın, 20 kişilik motel, konferans salonu ve kütüphane ile yol ve içmesuyu şebekesi yapımı, gasılhane ve cenaze yıkama yeri gibi önemli yatırımlar bulunmaktadır.  

2007 BELDES Projesi kapsamında, kasabaya aktarılan ödenek amacı doğrultusunda içmesuyu ve yol için harcaması gerçekleştirilmiştir. 

c. Kulaksız Kasabası :Kulaksız, Balışeyh’e 10 km. mesafededir. 3 mahallesinde toplam 433 kişi yaşamaktadır. Kulaksız, Balışeyh İlçesine bağlı bir köy iken 1993 yılında Belediye statüsüne kavuşmuştur. Belediye teşkilatı fiili olarak 27 Mart 1994 tarihli Mahalli İdareler seçiminde ilk Belediye Başkanı seçtikten sonra kurulmuştur. Belediyede  7 adet memur, 7 adet işçi ile 3 adet geçici işçi görev yapmaktadır.

         Kasabanın uygulama imar planı tamamlanmıştır.Su şebekesi mevcut olup, kanalizasyonu  bitirilmiştir.. Kasabada 1 İlköğretim Okulu ve Sağlık Ocağı inşaatı tamamlanmıştır. Belediyeye ait 1 adet otobüs, 1 adet Minibüs, 1 adet Traktör, 1 adet Kepçe ile 1 adet hizmet aracı bulunmaktadır.

2007 BELDES Projesi kapsamında, kasabanın içmesuyu  tamamlanmış ve   klorlama cihazı   alınmıştır.   Kasaba içi yol yapımı  ve kanalizasyonu ihalesi yapılarak işler tamamlanmıştır. 

ASAYİŞ  VE GÜVENLİK  

a.      Jandarma Teşkilatı

           Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 1 adet Jandarma Trafik Timi ile 4 adet Jandarma Asayiş Tim Komutanlığı ve 1 adet Olay Yeri İnceleme Birimi bulunmaktadır.

 1 adet İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası mevcut olup, Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığına ait 10 dairelik lojman bulunmaktadır. Şu anda Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Kulaksız Jandarma Karakol Komutanlığı lav edilerek yerine 4 Jandarma Asayiş Tim Komutanlığı olarak faaliyet göstermekte, ayrıca Olay Yeri İnceleme Birimi 2005 yılında faaliyetine başlamıştır. 1 adet Jandarma Trafik Timi faaliyetini sürdürmektedir.

İlçenin Trafik Durumu : Ankara-Samsun (E-88) Devlet Karayolunun 24 km.lik bölümü İlçe  içerisinden geçmesinden dolayı ;yoğun bir trafik yükü bulunmaktadır. Trafik kontrolü (E-88) Devlet Karayolunun 24 Km.lik yolun tamamını Kırıkkale Bölge Trafik Ekipleri tarafından yürütülmektedir.

          Ayrıca Balışeyh – Sulakyurt arası İl yolu ile diğer bütün köy yolları Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan 3. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı tarafından kontrol altında tutulmaktadır.

b.      Emniyet Teşkilatı :

 İlçe  Emniyet Amirliği 31.03.2008 tarihli olur ile kurularak, 19.08.2008 tarihli Valilik onayı ile hizmete açılmıştır.     

            Balışeyh Emniyet Amirliğinde   toplam 26 personel  görev yapmaktadır.

 Eski Sağlık Ocağı binasının  tadilatı yapılarak Emniyet Amirliğine tahsis edilmiştir.      Lojman bulunmamaktadır.

 

(Güncelleme 2009)

 

Bu sayfa 11204 defa görüntülenmiştir.

Belediye Başkanı

E-BelediyeÖnemli Lİnkler

                                                        


            
                   

EN ÇOK OKUNANLAR

HABER ARA


Gelişmiş Arama


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi