ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

İlçemiz


   

Güncel Haberler


Haberler

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

Güvenlik Kameraları Aydınlatma Metni

BALIŞEYHBELEDİYESİ

GÜVENLİK KAMERALARI AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi ve bu Kanun’a dayanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri doğrultusunda, veri sorumlusu sıfatıyla Balışeyh Belediyesi tarafından hazırlanmıştır.

Balışeyh Belediyesi, ilgili kişidenelde ettiği fiziksel mekân güvenliği (güvenlik kamera kaydı) veri kategorilerinde yer alan verilerini; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun olarak; belediyenin ve belediye garajının mekânsal güvenliğini sağlamakamaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Bu kişisel veriler kanuni görevler ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıile paylaşılabilmektedir.

Bu kişisel veriler, Kanun’un 5'inci maddesinde belirtilen

a)      Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

b)      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayalı olarak internet ortamında otomatik olarak işlenmektedir.

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını” düzenleyen 11'inci maddesi çerçevesinde herkes, Belediyemize başvuru yaparak;

a)      Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f)       Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g)      (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

h)      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kanun’un 11'inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, Balışeyh BelediyesininYeni Mahalle, Samsun Caddesi, No:35,  Balışeyh/Kırıkkale adresine şahsen dilekçe veya posta ile iletebilirsiniz

Bu sayfa 830 defa görüntülenmiştir.

Belediye Başkanı

E-BelediyeÖnemli Lİnkler

                                                        


            
                   

EN ÇOK OKUNANLAR

HABER ARA


Gelişmiş Arama


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi